Nerwice mowy

Materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cena: 49,00 zł

Zaburzenia mowy utrudniają prawidłowy wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Wyrażanie myśli, uczuć i emocji może być dla nich trudne, ale to nie wszystko. Nerwice mowy wiążą się również z wykluczeniem społecznym, wyobcowaniem i wyśmiewaniem. Uczniowie z nerwicami mowy wiążą się z trudnością przyswajania wiedzy i realizowaniem tradycyjnego programu edukacyjnego.

Z myślą o dzieciach borykających się z jąkaniem, afonią, echolalalią czy mutyzmem, przygotowano niniejsze scenariusze, które mogą być realizowane podczas zajęć szkolnych. Ułatwi to nauczycielom i pedagogom dostosowanie przekazywanej wiedzy do potrzeb dziecka i pomoże mu przezwyciężać bariery werbalne. Karty pracy dostosowane są dla uczniów wieku przedszkolnego, wczesnoszkolnego i ponadpodstawowego oraz z łatwością mogą ulegać modyfikacjom w ramach indywidualnych potrzeb.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym jest jąkanie, afonia, echolalia, mutyzm selektywny?
 • Jak wspomóc sposoby komunikacji u dzieci?
 • Jak rozwinąć poczucie bezpieczeństwa na zajęciach z terapeutą?
 • Jak motywować dziecko do aktywności, zabawy i komunikowania się?
 • Jak nawiązać dialog poprzez działanie?
 • Jak doskonalić pracę narządów artykulacyjnych?
 • Jak usprawnić pracę aparatu oddechowego?
 • Jak stymulować zmysły i integrowanie wrażeń zmysłowych?
 • Jak doskonalić sprawność manualną?
 • Jak motywować dziecko do podejmowania wspólnych zabaw?
 • Jak budować poczucie sprawstwa w działaniu w relacjach z partnerem interakcji?
 • Jak motywować do wielowymiarowego komunikowania się w małej grupie?
 • Jak wspomóc regulację napięcia mięśniowego?
 • Jak wspomagać naukę kontroli własnej mowy?
 • Jak wspomóc realizację głosek?
 • Jak zmniejszyć lęk przed mówieniem?

Nerwice mowy mogą zostać wyeliminowane lub dostatecznie zminimalizowane, by dziecko mogło swobodnie odnaleźć się w zróżnicowanym otoczeniu i środowisku. Ważne jest jednak, by podjąć działania terapeutyczne jak najszybciej. Niniejsze karty pracy mogą stanowić bazę zajęć rehabilitacyjnych, dodatkowych lub domowych, funkcjonujących jako utrwalenie terapii głównej.