Maciejka Mazan

tłumaczy książki i piosenki, pisze opowiadania i wiersze, reżyseruje. Wspólnie z Danielem Wyszogrodzkim przełożyła piosenki do spektaklu Moja mama Janis, wystawianego na scenie teatru Roma. Autorka przekładu piosenek musicalu Rent, autorka i reżyser musicalu Casting.