Talent, ciężka praca czy radzenie sobie z emocjami?

Co decyduje o osiągnięciu sukcesu zawodowego?

Cena: 14,90 zł

Publikacja to kompleksowe narzędzie opracowane na potrzeby nauczycieli i pedagogów, dzięki któremu uczeń będzie gotowy do wyboru konkretnych zawodów idealnie skorelowanych z własną osobowością.

Patroni

Rynek pracy nie do końca wie, jak pracować z dzisiejszą młodzieżą, zaś młodzież ma nikłe pojęcie o tym, jak kształtuje się rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe staje się coraz ważniejsze, jednocześnie stając przed nowymi wymaganiami postawionymi przez dynamicznie zmieniający się rynek. W niniejszej publikacji prezentujemy test predyspozycji zawodowych, dzięki któremu uczniowie dowiedzą się, jakie mają talenty i dlaczego warto do nich dostosować swoją drogę zawodową, omawiamy stadia rozwoju zawodowego człowieka i proponujemy ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach.