Wspieranie rozwoju emocjonalnego ucznia

Praktyczne wskazówki i materiały

Cena: 49,00 zł

Publikacja, która przestawia metody i środki, za pomocą których możesz wspierać rozwój emocjonalny ucznia w wieku szkolnym. Dzięki niej łatwiej ocenisz, w jakiej sytuacji aktualnie znajdują się Twoi uczniowie i czego potrzebują, by czuć się bezpiecznie.

Uczeń ma już świadomość swoich uczuć i emocji, zna ich wpływ na swoje zachowanie, choć nie zawsze potrafi sobie z nimi poradzić i wciąż jeszcze uczy się reguł. Dzięki tej książce poznasz wpływ muzyki na dziecięcy rozwój poznawczy, dowiesz się, w jaki sposób może Ci przyjść z pomocą metoda Integracji Sensorycznej i Terapia Ręki, co zrobić, by poradzić sobie z narastającym problemem szkolnej przemocy i jaki wpływ na zdrowie psychiczne Twoich uczniów ma rozwój technologiczny. W publikacji przedstawione są także ćwiczenia wspierające wieloaspektowy rozwój ucznia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób najkorzystniej możesz wspierać rozwój emocjonalny swoich uczniów w danej sytuacji?
  • Jakie działania podejmowane są w ramach fińskiego programu KIVA i co możesz zrobić, by te działania przenieść na grunt polskiej szkoły?
  • Na czym polega wybiórczość pokarmowa?
  • W jaki sposób możemy włączać nowe osoby do klasy?
  • Czego NIE POWINNIŚMY robić, by pomóc uczniom w adaptacji na początku roku szkolnego?
  • W jaki sposób możemy „ucywilizować” skłonność dzieci do rywalizacji?
  • Na czym polega praca zgodnie z metodą Wspólnej Sprawy?

Publikacja jest treściwym opracowaniem problematyki rozwoju emocjonalnego i jego wspierania.Znajdziesz w nim także piramidę rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, przykładowe ćwiczenia pobudzające układ nerwowy, rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych podczas terapii ręki, komponenty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz scenariusz lekcji „Cała prawda o zazdrości”

Na końcu każdego rozdziału znajduje się bibliografia, dzięki której łatwiej rozwiniemy swoją wiedzę w kwestii interesującego nas zagadnienia oraz znajdziemy ważne badania i publikacje naukowe.