Integracja obcokrajowców w klasie

Cena: 29,00 zł

Ta publikacja pozwoli Ci przestać błądzić po omacku! Sytuacja, z którą mierzy się dziś polska szkoła, jest wyzwaniem. Z dnia na dzień zwiększono liczebność klas, by zmieścić w nich dzieci i młodzież z kraju dotkniętego wojną. Czy wiemy, co zrobić, by dzieci wzajemnie czuły się ze sobą dobrze? Jak przygotować grupę na zmiany i zintegrować ją z nowymi osobami, które nie znają naszego języka? Co może zrobić wychowawca i uczeń? Z tą broszurą wszystko stanie się łatwiejsze! Pozycja pokazuje, w jaki sposób, za pomocą dobrych i prostych praktyk pomóc dzieciom zaadaptować się w nowej sytuacji. Zawiera informacje zarówno dla dyrektora, jak i nauczycieli, wychowawców, a nawet uczniów. Znajdziesz w niej także potrzebne podstawy prawne regulujące działania w obecnej sytuacji oraz sposoby rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Jak wygląda obecny stan prawny, dotyczący przyjmowania uchodźców z kraju objętego wojną?

• Co powinien zrobić dyrektor, by przygotować szkołę na dołączenie nowych uczniów i uczennic z Ukrainy?

• Kim jest asystent międzykulturowy i jaka jest jego rola w procesie integracji uchodźców z grupą klasową i szkolną?

• W jaki sposób klasa może sprawić, że osoby z kraju objętego wojną poczują się komfortowo w swojej grupie, mimo różnic i niepewności?

• Co powinien zrobić nauczyciel i wychowawca, by wdrożyć uczniów i uczennice z Ukrainy w obowiązki szkolne?

• W jaki sposób poradzić sobie z rozmaitymi poglądami i stereotypami zakorzenionymi w uczniach?

• Co może zrobić nauczyciel, jeśli w klasie pojawią się napięcia związane z nowymi kolegami i koleżankami? Jakimi metodami prowadzić zajęcia?

• Jak wykorzystać techniki mediacyjne podczas rozwiązywania konfliktów?

• W jaki sposób możemy pomóc odnaleźć się w szkole uczniowi, który nie zna języka polskiego?

• Co możemy doradzić rodzicom dzieci, które wspierają uchodźców w swojej grupie?

Jest to pozycja nowa, odpowiadająca na wyzwanie włączania w nurt systemu edukacyjnego dzieci z kraju objętego wojną.

Podobne produkty