Zespół klasowy na medal

Cena: 34,90 zł

Książka porusza tematykę skutecznego budowania zgranego zespołu klasowego i pokazuje, w jaki sposób pomagać uczniom kształtować koleżeńskie relacje w taki sposób, by grupa stanowiła dla siebie wsparcie.

To nieoceniona publikacja dla każdego wychowawcy szkolnego!

Dobre relacje wśród uczniów sprzyjają sukcesom w nauce, poprawiają samoocenę i obraz samego siebie, a także zapobiegają aktom agresji, zarówno werbalnej, jak i fizycznej. Są jednak sytuacje, w których trudno jest je budować – na przykład po dłuższej przerwie lub wtedy, gdy w klasie znajdują się uczniowie potrzebujący pomocy w nawiązaniu kontaktu. Wtedy też przyda się pomoc.

Nauczyciel dzięki tej pozycji uświadomi sobie, że każde dziecko jest indywidualnością i również dzięki temu może wnieść do grupy bezcenną wartość – bez względu na to czy jest osobą nieśmiałą, czy otwartą.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Jak pomóc uczniowi nieśmiałemu odnaleźć się w grupie i co wpływa na nieśmiałość dziecka?

• W jaki sposób porozumienie bez przemocy M. Rosenberga pomoże Ci w skutecznej komunikacji z uczniem, a uczniom we wzajemnej komunikacji?

• Czy jesteśmy w stanie, jako wychowawcy, modelować zachowania uczniów i jeśli tak, to w jaki sposób?

• Co zrobić, gdy uczniowie w naszej grupie mają problem w budowaniu relacji ze swoimi rówieśnikami?

• Jakie techniki ułatwiają proces adaptacji uczniów w grupie?

• W jaki sposób możemy za pomocą grupy rówieśniczej wspierać zdrowie psychiczne uczniów?

• Za pomocą jakich ćwiczeń możemy pomóc uczniom w ponownym nawiązaniu więzi po powrocie do szkoły po dłuższej przerwie (nauka zdalna, wakacje)?

• W jaki sposób wplatać „język emocji” do codziennej komunikacji i za jego pomocą łagodzić konflikty?

Ponadto w książce znajdziesz 1 scenariusz zajęć wspierający integrację z uczniem nieśmiałym, 6 propozycji zabawy ćwiczących umiejętności z zakresu inteligencji społecznej, 7 propozycji ćwiczeń pomocnych w reintegracji grupy po powrocie do szkoły i 4 propozycje zajęć integrujących uczniów.