Współpraca z rodzicami w szkole

Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców

Cena: 49,90 zł

Książka zawiera 7 scenariuszy wywiadówek i spotkań indywidualnych z rodzicami, gotowe materiały do rozdania rodzicom na temat trudnych sytuacji wychowawczych, narzędzia do planowania i analizy pracy wychowawczej, poradnik na temat osobistych umiejętności interpersonalnych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?
  • Jak prowadzić efektywne zebrania?
  • Jak komunikować się z "trudnymi" rodzicami?
  • Czego należy unikać w kontaktach z opiekunami, a na co kłaść nacisk?
  • Jak postępować w trudnych sytuacjach?
  • Jakie umiejętności powinien posiadać wychowawca, by budować właściwe relacje z rodzicami uczniów?
  • Jak przygotować się do trudnych rozmów na temat sytuacji wychowawczych z rodzicami?
  • Jak kształtować osobiste umiejętności interpersonalne?