Współpraca z rodzicami w szkole

Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców

Cena: 49,90 zł

Kontakt i współpraca z rodzicami ucznia są niezwykle ważnym elementem kształcenia szkolnego oraz wychowawczego. Na podstawie odpowiedniej strategii i wspólnego zaangażowania rodziców z kadrą nauczycielską, uczeń może prawidłowo rozwijać się emocjonalnie, behawioralnie i społecznie, co przełoży się na jego dorosłe funkcjonowanie. Jednak w czasie okresu szkolnego może dochodzić do szeregu trudnych i kłopotliwych sytuacji. Książka ma na celu pomóc nauczycielom w odpowiedni sposób nawiązać relacje i współpracę z rodzicem, by pokonać bariery i konflikty ucznia. Opracowanie zawiera siedem scenariuszy wywiadówek i spotkań indywidualnych z rodzicami dziecka, narzędzia do planowania i analizy pracy wychowawczej oraz poradnik na temat osobistych umiejętności interpersonalnych. Dzięki temu nauczyciel będzie mógł podchodzić w rozmowach z rodzicami z większą dozą delikatności, empatii czy wyrozumiałości, a to przełoży się na lepszą i skuteczną współpracę.

Książka zawiera również niezbędne wskazówki dla nauczyciela jak rozmawiać z rodzicami trudnymi w kontakcie, pokazując konkretne przykłady rozmów i ewentualnych przeszkód komunikacyjnych, dzięki czemu w finalnym procesie uda się osiągnąć główny cel – zażegnać trudną sytuację wychowawczą. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?
  • Jak prowadzić efektywne zebrania?
  • Jak komunikować się z "trudnymi" rodzicami?
  • Czego należy unikać w kontaktach z opiekunami, a na co kłaść nacisk?
  • Jak postępować w trudnych sytuacjach?
  • Jakie umiejętności powinien posiadać wychowawca, by budować właściwe relacje z rodzicami uczniów?
  • Jak przygotować się do trudnych rozmów na temat sytuacji wychowawczych z rodzicami?
  • Jak kształtować osobiste umiejętności interpersonalne?

Poza tym opracowania zawierają informację jak zrobić dobre „pierwsze wrażenie” i wzbudzić zaufanie rodziców do wychowawcy. To niezwykle ważne, gdyż rzutuje na całorocznej współpracy z rodzicami lub opiekunami ucznia. Znajdziemy tu również przykłady planu wychowawczego, który w uporządkowany sposób pomoże dążyć nauczycielom do realizacji celów pedagogiczno-edukacyjnych oraz wskazówki jak długo powinny trwać poszczególne etapy harmonogramu podczas wywiadówki.