Religia w szkole podstawowej

Zestaw scenariuszy z kartami pracy

Autor

Cena: 49,90 zł

 

Podręcznik w praktyczny sposób pomaga przybliżyć główne nurty i zagadnienia religii rzymskokatolickiej dla uczniów szkół podstawowych, a także zaznajomić ich z polskimi tradycjami. Prócz tego książka jest niezwykłym ułatwieniem prowadzenia zajęć dla nauczyciela/katechety, skracając do maksimum czas całościowego do nich przygotowania. Każdy rozdział zawiera skrótowy biogram określający cel tematyczny, metody przekazania wiedzy, czas trwania lekcji, formy pracy uczniów oraz niezbędne narzędzia dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. Taki gotowy program usprawni przygotowanie nauczyciela do każdego tematu oraz zapewni w pełni atrakcyjną formę przekazu wiedzy religijnej.  

Dostosowanie wiedzy do wieku ucznia jest tu głównym atutem opracowania, a zajęcia w formie prac grupowych, zbiorowych i indywidualnych nauczą dzieci praktycznej współpracy czy samodzielności, co przełoży się na dalsze edukacyjne sukcesy. 


 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić lekcję?
  • W jaki sposób maksymalnie skrócić czas przygotowywania lekcji religii?
  • W jaki sposób współpracować z uczniami zarówno w nauczaniu początkowym jak i w starszych klasach szkoły podstawowej?
  • W jaki sposób zaciekawić uczniów na lekcji katechezy?
  • Jakimi materiałami się posłużyć, aby lekcja była interesująca i merytoryczna?
  • W jaki sposób pogrupować tematykę zajęć z podziałem na klasy?
  • Jak za pomocą gotowych materiałów pracować z uczniami?

Ponadto podręcznik określa, jaką wiedzę powinien zdobyć uczeń po każdym rozdziale, co pozwala na lepszą kontrolę postępów edukacyjnych ucznia. Edukacja religijna nie wymaga jedynie monologu czy formy kazań, a opracowanie przedstawia nowoczesną formę edukacji religijnej. Wyklejanie, wycinanie, rysowanie i inne formy działań artystycznych wpływają na lepsze przyswajanie wiedzy przez ucznia, sprawiają, że tematyka religijna jest interesująca, a gry i rysunki są przyjemną odskocznią od tradycyjne prowadzonej lekcji. Uczeń w miłej i swobodnej atmosferze zachęcany jest do dialogu z nauczycielem, co może pogłębić jego chęć zaspokojenia wiedzy religijno-duchowej.