Darmowe

To (nie) sprawiedliwe? Romawiamy z uczniami o sprawiedliwości

Scenariusz lekcji wychowawczej lub spotkania z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VIII

Dostęp do treści, tylko dla zalogowanych użytkowników

Zaloguj się, aby mieć dostęp do materiałów

Zaloguj się

Czym jest sprawiedliwość? Jak rozpoznać czy coś jest sprawiedliwe czy nie? Dlaczego sprawiedliwość jest nierównością? Co to znaczy? I dlaczego „sprawiedliwie” to wcale nie znaczy „po równo”? Czy „sprawiedliwie” i „po równo” to synonimy? Czym jest sprawiedliwość społeczna? Kiedy rozwija się poczucie sprawiedliwości u dzieci? Na te i inne pytania możesz poszukać odpowiedzi z uczniami i podopiecznymi w scenariuszu „To nie sprawiedliwe? Rozmawiamy z uczniami o sprawiedliwości. Scenariusz lekcji wychowawczej lub spotkania z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VIII”. Sprawiedliwość jest uczciwym, prawym postępowaniem, oznacza, że każdy jest traktowany tak, by stworzyć równe szanse i wyrównać deficyty.

Patroni

Publikacja jest odpowiedzią na pytania:

 • Jak rozmawiać z uczniami o sprawiedliwości?
 • Czy „sprawiedliwość” i „równość” są synonimami?
 • W jaki sposób rozwijać umiejętność myślenia etycznego?
 • W jaki sposób rozwijać umiejętność namysłu filozoficznego?
 • Czym jest „sprawiedliwość naprawcza”?
 • Czym jest „sprawiedliwość społeczna”?
 • Jak pobudzić uczniów do refleksji i namysłu filozoficznego na temat sprawiedliwości?
 • W jaki sposób zaktywizować uczniów podczas zajęć?
 • Co by było, gdyby każdy miał to samo?
 • Jak pracować z tematem sprawiedliwości na konkretnych przykładach z życia codziennego?
 • Czy wyrównywanie szans to sprawiedliwość?
 • W jaki sposób rozmawiać z uczniami na temat sprawiedliwości społecznej?
 • W jaki sposób pracować z uczniami na tekstach literackich?
 • Jak rozmawiać z uczniami o tym, co powinno decydować o ocenie, np. z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego?

Wśród pomocy dydaktycznych znajduje się wiersz Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”.
W zakresie metod i form pracy możesz wykorzystać pracę z tekstem, dyskusję, burzę mózgów, działania twórcze i prace plastyczne.

Żródło: czasopismo "Głos Pedagogiczny", luty/marzec 2021 (122).