Darmowe

To (nie) sprawiedliwe? Romawiamy z uczniami o sprawiedliwości

Scenariusz lekcji wychowawczej lub spotkania z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VIII

Pobierz bezpłatnie

Czym jest sprawiedliwość? Jak rozpoznać czy coś jest sprawiedliwe czy nie? Dlaczego sprawiedliwość jest nierównością? Co to znaczy? I dlaczego „sprawiedliwie” to wcale nie znaczy „po równo”? Czy „sprawiedliwie” i „po równo” to synonimy? Czym jest sprawiedliwość społeczna? Kiedy rozwija się poczucie sprawiedliwości u dzieci? Na te i inne pytania możesz poszukać odpowiedzi z uczniami i podopiecznymi w scenariuszu „To nie sprawiedliwe? Rozmawiamy z uczniami o sprawiedliwości. Scenariusz lekcji wychowawczej lub spotkania z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VIII”. Sprawiedliwość jest uczciwym, prawym postępowaniem, oznacza, że każdy jest traktowany tak, by stworzyć równe szanse i wyrównać deficyty.

Patroni

Publikacja jest odpowiedzią na pytania:

 • Jak rozmawiać z uczniami o sprawiedliwości?
 • Czy „sprawiedliwość” i „równość” są synonimami?
 • W jaki sposób rozwijać umiejętność myślenia etycznego?
 • W jaki sposób rozwijać umiejętność namysłu filozoficznego?
 • Czym jest „sprawiedliwość naprawcza”?
 • Czym jest „sprawiedliwość społeczna”?
 • Jak pobudzić uczniów do refleksji i namysłu filozoficznego na temat sprawiedliwości?
 • W jaki sposób zaktywizować uczniów podczas zajęć?
 • Co by było, gdyby każdy miał to samo?
 • Jak pracować z tematem sprawiedliwości na konkretnych przykładach z życia codziennego?
 • Czy wyrównywanie szans to sprawiedliwość?
 • W jaki sposób rozmawiać z uczniami na temat sprawiedliwości społecznej?
 • W jaki sposób pracować z uczniami na tekstach literackich?
 • Jak rozmawiać z uczniami o tym, co powinno decydować o ocenie, np. z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego?

Wśród pomocy dydaktycznych znajduje się wiersz Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”.
W zakresie metod i form pracy możesz wykorzystać pracę z tekstem, dyskusję, burzę mózgów, działania twórcze i prace plastyczne.

Żródło: czasopismo "Głos Pedagogiczny", luty/marzec 2021 (122).