Uczeń z autyzmem w szkole

Jak projektować przestrzeń rozwojową mózgów nieneurotypowych

Cena: 29,00 zł

Osoby autystyczne często uważane są za niepasujące do ogólnego wzorca społecznego. Przypisywane im uogólnione cechy nie zawsze jednak znajdują odzwierciedlenie w jednostce.

Niniejsza pozycja odkrywa prawdziwe oblicze autyzmu, dogłębnie analizując rodzaje i podział zaburzenia. Autor kieruje uwagę, że każdy przypadek dziecka z autyzmem jest inny, dlatego tak ważne jest umiejętne wspieranie jego wczesnego rozwoju. By ułatwić nauczycielom i pedagogom to zadanie, e-book podpowiada jak zsynchronizować współpracę między pedagogami, by podjęte działania dotyczące planowania przestrzeni rozwojowej dziecka były jak najbardziej skuteczne i trafne.

Prócz tego zawiera przykłady ćwiczeń i zadań, które ułatwią uczniom z autyzmem komunikować się z otoczeniem oraz pomogą im zrozumieć zachowania społeczne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie cechy diagnostyczne są charakterystyczne dla ucznia z autyzmem?
  • W jaki sposób współpracować z rodzicami ucznia z autyzmem?
  • Na jakiej podstawie wyznaczać główne cele jakie powinien realizować uczeń z autyzmem?
  • Jak włączyć rodzinę dziecka w działanie terapeutyczno-edukacyjne?
  • Jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu zintegrować się z grupą rówieśników?
  • Jak przygotować przestrzeń sensoryczną, która wesprze rozwój ucznia z autyzmem?
  • Jak zaprosić dziecko ze spektrum autyzmu do komunikacji?
  • Jakie ćwiczenia wspierają rozwój ucznia ze spektrum autyzmu?
  • Jak funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego ucznia z autyzmem wpływa na jego zachowanie społeczne?
  • Jak pomóc dziecku z autyzmem w identyfikacji emocji?

Pracując z dziećmi zrozumienie zaburzenia autyzmu jest wręcz niezbędne. Nauczyciele powinni bacznie obserwować swoich uczniów ze spektrum autyzmu, by zaplanować dla nich indywidualne wsparcie fizyczne, emocjonalne, społeczne i poznawcze. Niniejsza pozycja ma również na celu przygotować pedagogów na trudności jakie mogą wystąpić podczas rozwoju dziecka z autyzmem i wskazać jak na nie reagować.