Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z ADHD

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Praca z dziećmi z ADHD jest niekiedy wyzwaniem. Wymaga ogromnej dozy nauczycielskiej cierpliwości, zrozumienia i… umiejętnego organizowania zajęć. Dzieci nadpobudliwe ruchowo mają trudności ze skupieniem uwagi, koncentracją i spożytkowaniem swojej energii, dlatego lekcje i zajęcia, powinny być atrakcyjne i ograniczać wpływ bodźców rozpraszających. Teoria być może jest łatwa do przyswojenia, ale jak osiągnąć taki schemat w praktyce? Warto korzystać z gotowych opracowań i kart zadań, które tworzone są przez doświadczonych specjalistów. Przykładem takiego narzędzia jest niniejsza pozycja, która skupia się na wszystkich deficytach uwagi, jakie zazwyczaj mają dzieci z ADHD.

Ponadto zawiera dodatkowe omówienie tematu i wskazówki dla nauczycieli, dzięki czemu mogą podnieść swoje kompetencje nauczania i świadomość na temat opisywanego zaburzenia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest ADHD?
  • Jak należy pracować z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo?
  • Jak zachęcić dzieci z ADHD do współpracy i zaangażowania w zajęcia/lekcje?
  • Jakie są przyczyny ADHD?
  • Czego wymaga praca nauczycielska z uczniem z ADHD?
  • Jaki wpływ na ucznia z ADHD ma dobór odpowiednich metod pracy?
  • Jak dostosować poszczególne ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka?
  • Jak poprawić motorykę ucznia z ADHD?
  • Dlaczego współpraca z rodzicami ucznia z ADHD jest tak ważna?
  • Jak stworzyć przyjazną atmosferę, w której uczeń z ADHD chętniej zaangażuje się w realizację ćwiczeń?

Niniejszy Workbook zawiera dodatkowe informacje dotyczące współpracy z rodzicami ucznia z ADHD. Dzięki temu komunikacja rodzic-nauczyciel będzie płynniejsza, a to przyczyni się do synchronizacji wszystkich działań, korzystnie wpływających na efektywną naukę ucznia.

ADHD nie powinno być wymówką dla słabych wyników w nauce, dlatego opracowanie indywidualnego schematu i metodyki pracy z konkretnym uczniem przyczyni się do polepszenia jego wyników i nauczy go kontroli nad własnymi słabościami.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Artykuł "Twój partner ma ADHD - co robić?" zawiera wartościowe informacje.