Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z ASD

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

ASD, to inaczej Spectrum Autyzmu, które zaburza nawiązywanie relacji społecznych, utrudnia komunikację oraz sprawia, że uczeń woli pracować zgodnie z przyjętym przez siebie schematem. Dzięki temu, że pojęcie autyzmu (oraz jego spectrum) jest coraz bardziej popularyzowane, nauczyciele mogą dostosować swoje metody nauczania do uczniów z ASD. Ponieważ często są to dzieci o ponadprzeciętnej inteligencji i zdolnościach, konieczne jest rozwijanie ich talentów, które mogą być hamowane przez dysfunkcje społeczne.

Niekiedy dzieciom z ASD ciężko nawiązać kontakt wzrokowy lub wejść w interakcję z nauczycielem czy rówieśnikiem, a to uniemożliwia realizację ćwiczeń lub konkretnego zadania. Dzięki niniejszemu opracowaniu, nauczyciel może wprowadzić indywidualne rozwiązania dydaktyczne, dzięki którym uczeń ze spectrum stopniowo będzie przezwyciężał swoje trudności, co wpłynie na jego postrzeganie otoczenia i proces edukacyjny.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest spectrum autyzmu? Jakie są przyczyny ASD?
  • Jak należy pracować z dziećmi z ASD?
  • Jakie trudności edukacyjne wynikają z zaburzenia ASD?
  • Jak zachęcić ucznia do pracy i wykonywania ćwiczeń?
  • Jak kształtować umiejętności społeczne ucznia za pomocą kart pracy?
  • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia z ASD?
  • Jak praktycznie współpracować z rodzicami ucznia z ASD?

Praca z uczniem ze spectrum autyzmu wymaga odpowiedniego podejścia, delikatności i dostosowania się ze strony nauczyciela. Dzięki temu uczeń sam będzie gotowy i chętny do zmian, które wpłyną na jego postrzeganie otoczenia. Prócz tego będzie mu łatwiej integrować się z rówieśnikami i kształtować postawy lub cechy społeczne, a wspólne zajęcia grupowe pozwolą mu nawiązać relacje czy przyjaźnie z pozostałymi członkami klasy.

Edukacja to nie tylko przyswajanie informacji, ale umiejętne budowanie społecznych podstaw, które sprawiają, że odnajdujemy swoje miejsce w środowiskowej przestrzeni. Rebusy, kolorowanki, czytanki i pozostałe formy ćwiczeń mają pobudzić wyobraźnię ucznia oraz doskonalić jego szkolne umiejętności.