Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z dyspraksją

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Uczeń z dysprakcją potrzebuje szczególnego wsparcia edukacyjnego, cierpliwości nauczycielskiej i zindywidualizowanego toku zajęć, które będą ćwiczyć jego umiejętności manualne, koordynacje i przetwarzanie bodźców. Nauczyciele dokładają wszelkich wysiłków, by zapewnić swoim uczniom odpowiednie formy pomocy, ale niekiedy mają trudności z “wymyślaniem”, atrakcyjnych ćwiczeń. Wynika to niejednokrotnie z braku czasu, dlatego twórcy niniejszego Workbooka postanowili opracować kompleksowe karty ćwiczeń, które wspierają walkę z dyspraksją.

Zaburzenie to nie zawsze jest dostrzegalne na pierwszy rzut oka, w związku z tym prócz kart zadań, znajdziemy tu dokładne definicje i szersze omówienie tematu, dzięki czemu łatwiej będzie zlokalizować ucznia, który potrzebuje ukierunkowanej metodyki pracy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest dyspraksja?
  • Jak rozpoznać ucznia z dyspraksją?
  • Co jest przyczyną zaburzenia?
  • Jak pomóc uczniowi z dyspraksją wyrównać braki w koordynacji?
  • Jakie znaczenie ma odpowiedni dobór metod nauczania?
  • Na czym się skupić podczas nauczania dzieci z dyspraksją?
  • Jakie ćwiczenia sprzyjają ogólnemu rozwojowi dziecka?
  • Jak stworzyć miłą i bezpieczną atmosferę, w której dziecko będzie chciało się angażować w zajęcia, pomimo napotykanych trudności wynikających z zaburzenia?
  • Jakie wskazówki powinien uwzględnić nauczyciel w swoim toku nauczania?

Nauczyciel, mając pod opieką edukacyjną wielu uczniów, nie zawsze jest w stanie opracować dla każdego indywidualny schemat nauczania, który praktycznie będzie niwelował wszystkie trudności dziecka. Opracowania takie jak to, wyręczają opiekuna edukacyjnego i oferują kompleksowy zestaw ćwiczeń, które skupiają się na problematycznych dysfunkcjach. Dzięki temu nauczyciel może skupić się na wszystkich uczniach w równym stopniu, dostosowując elastycznie otrzymane narzędzia, które w jego rękach stają się nieocenioną pomocą wychowawczo-rozwojową.