Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z SLI

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Niniejsza seria nauczycielskiego Workbooka, tym razem skupia się na SLI, czyli zaburzeniu językowym, które uniemożliwia dziecku opanowanie w pełnym aspekcie języka ojczystego. Szacuje się, że w naszym kraju z tym problemem zmaga się około 300 000 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zatem znajomość zagadnienia jak i możliwości pracy z uczniem z SLI jest niezwykle ważna.

Nauczyciel, mając do dyspozycji niniejsze opracowanie w łatwy sposób może dostosować zajęcia do dziecka z SLI i pomóc mu pokonywać nietypowe trudności językowe. Warto podkreślić, że umiejętne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko stanowi element oceny szkolnej, ale i środowiskowej. Otoczenie nie znając przyczyn trudności dziecka, może je „zaszufladkować” i traktować jako mało inteligentne, a to wpłynie na osobowość i poczucie własnej wartości dziecka. By nie dopuścić do takiego stanu rzeczy, niezmiernie ważna jest praca nauczyciela, który stanowić będzie podporę edukacyjną ucznia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest SLI?
  • Jak rozpoznać zaburzenie SLI?
  • Dlaczego tak ważne jest podnoszenie świadomości kadry nauczycielskiej i otoczenia na temat zaburzeń językowych?
  • Jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi z SLI?
  • Jak wesprzeć ucznia i motywować go do ciągłego angażowania się w ćwiczenia?
  • Jak dostosować do ucznia z SLI zajęcia lekcyjne i tok nauczania?
  • Jak nie dopuścić do zniechęcenia się dziecka z SLI?
  • Jak poszerzać swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy?

Opracowanie zawiera liczne karty pracy, które będą stanowić atrakcyjną formę nauki. Rebusy, wykreślanki, a także kolorowe ilustracje stanowią dużą część ćwiczeń. Mimo to, zadania są proste i klarowne, a dziecko nie będzie miało trudności ze zrozumieniem polecenia, co sprzyjać będzie samodzielnej pracy.

Rymowanki i wierszyki pozwolą dziecku po opanowaniu podstaw językowych umiejętnie poszerzać zasób słownictwa, ułatwiając jego zapamiętywanie za pomocą rymów lub skojarzeń. Ćwiczenia dodatkowo kształtują pozostałe zmysły dziecka, wzmagając jego koncentrację, skupienie i szlifują motorykę oraz koordynację wzrokowo-ruchową.