Workbook nauczyciela. Ćwiczenia dla dzieci z MPD

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Dziecięce porażenie mózgowe obejmuje wiele dysfunkcji m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej, postawy ciała, ruchu. Mimo to, uczniowie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD) mogą osiągać wiele sukcesów edukacyjnych. Niniejsze karty pracy zostały opracowane z myślą o uczniach z MPD, którzy mimo zaburzeń mowy, ruchu, wzroku czy słuchu, dalej mogą doskonalić inne umiejętności.

Ćwiczenia mogą być stosowane w terapii indywidualnej, grupowej, podczas zajęć świetlicowych lub stanowić podporę domowej edukacji. Zostały podzielone według stopnia trudności, co zdecydowanie ułatwi indywidualne dostosowywanie zajęć oraz będzie uwzględniać stopniowe postępy dziecka.

Atrakcyjne ilustracje, rebusy, zagadki, łamigłówki, kolorowanki zachęcą ucznia do pełnego zaangażowania i sprawią, że lekcje staną się ciekawe i przyjemne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest Mózgowe Porażenie Dziecięce?
  • Jak dobrać indywidualny zakres ćwiczeń dla ucznia z MPD?
  • Jak motywować ucznia z MPD do robienia postępów i pokonywania własnych trudności rozwojowych?
  • Jak stworzyć atmosferę, w której uczeń będzie czuł się swobodnie i bezpiecznie?
  • Jak pracować z dziećmi z MPD?
  • Dlaczego to takie ważne, by rozumieć trudności, z jakimi muszą się borykać dzieci z MPD?
  • Jak stworzyć atrakcyjny scenariusz zajęć lekcyjnych?

Karty pracy umożliwiają nauczycielom/opiekunom lub rodzicom dostosowywać poziom ćwiczeń, a także ich charakter do indywidualnych ograniczeń dziecka. Mózgowe Porażenie Dziecięce może przyjmować zróżnicowaną formę oraz obejmować różny poziom nasilenia zaburzeń.

Nie należy zatem traktować każdego dziecka z MPD tak samo. Twórcy opracowania doskonale zdawali sobie z tego sprawę. By uczeń mógł się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, konieczne jest przeanalizowanie jego aktualnego stanu i dążenie do podnoszenia własnych kompetencji edukacyjnych. Dzięki niniejszemu Workbookowi, będzie to łatwiejsze do osiągnięcia.