Rola dyrektora szkoły w tworzeniu i wdrażaniu procedur postępowania w trudnych sytuacjach z uczniami

Cena: 49,00 zł

Bardzo potrzebna publikacja, przeznaczona dla dyrektorów szkół. Napisana została przez specjalistkę wielokrotnie publikującą pozycje o wyzwaniach, jakie stawiają przed gronem pedagogicznym uczniowie mający problemy z emocjami oraz zachowaniem.

To właśnie do dyrektora szkoły należy praca nad procedurami związanymi ze skomplikowanymi sytuacjami wychowawczymi. Co zrobić, gdy uczeń przeszkadza na zajęciach? W jaki sposób uspokoić ucznia tak, by zrobić to zgodnie z zasadami empatii i z szacunkiem, a jednocześnie zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa? Jak możemy pomóc uczniowi rozwiązać konflikt z innym uczniem, a nawet całą grupą w klasie lub nauczycielem? To nie są łatwe wyzwania – ta publikacja pomoże Ci jednak podjąć je ze śmiałością i odwagą. Pokaże także aspekty prawne, które warto wziąć pod uwagę.

Patroni

Zarówno nauczyciel, jak i dyrektor szkoły, musi być przygotowany na nietypowe, a nawet przykre sytuacje związane z uczniami. Również w szkołach, w których problem przemocy nie stanowi większych trudności, może zdarzyć się incydent związany z pobiciem, kradzieżą czy zażywaniem narkotyków. Takie zachowania warto przewidzieć wcześniej, by opracować plan działania i niezbędne procedury. Znajdziesz je właśnie w naszej publikacji! Dowiesz się, co możesz zrobić, by nie eskalować problemu, a zarazem nie udawać, że nic się nie wydarzyło.

Publikacja odpowiada na pytania:

  • Jak powinny wyglądać zasady zachowania nauczyciela interweniującego podczas epizodu psychotycznego lub próby samookaleczenia ucznia?
  • Jak możemy sprawdzić czy uczeń nie jest zagrożony próbą samobójczą?
  • Gdzie powinny być schowane procedury zachowania się z nietypowych sytuacjach związanych z uczniami?
  • Co możemy zrobić, gdy uczeń uchyla się od obowiązku szkolnego?
  • W jaki sposób zachowywać się podczas zagrożenia zamachem bombowym w szkole?
  • Co powinniśmy zrobić, gdy podejrzewamy, że uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających?