Marcin Majchrzak

Absolwent WPiA UW, radca prawny, członek OIRP w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną, a w swej działalności specjalizuje się zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem oświatowym oraz prawem pracy. W ramach praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, członków kadry kierowniczej oświaty oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.