Ankiety dla uczniów i rodziców

Cena: 19,90 zł

Obowiązkowa pozycja dla pedagogów i psychologów szkolnych!

Zdrowie psychiczne ucznia w szkole to temat niezwykle delikatny i wrażliwy, dlatego w gąszczu wielu zajęć i braku czasu na indywidualne rozmowy to właśnie ankiety stają się nieocenioną pomocą w pierwszym kontakcie z rodzicami jak i uczniami.

Dzięki specjalnie przygotowanym kwestionariuszom i profesjonalnym formularzom uzyskasz narzędzia do przeprowadzenia diagnozy wychowawczo-profilaktycznej w szkole, dowiesz się jak przygotować wniosek dla indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z zespołem Aspergera, uzyskasz niezbędne wnioski dla rodziców i uczniów związane z objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz poznasz praktyczne techniki relaksacyjne, które można wykorzystać do pracy z uczniami nieradzącymi sobie ze stresem.

Publikacja w holistyczny sposób podchodzi to tematu zdrowia psychicznego, dbając i monitorując o dobrostan psychiczny ucznia przy bezpośrednim kontakcie i współpracy z rodzicami.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Jak przeprowadzić diagnozę wychowawczo-profilaktyczną szkoły na podstawie wywiadów z rodzicami i uczniami

• Jak powinna brzmieć oferta współpracy pedagoga dla rodziców i uczniów

• Jak napisać wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły

• Jak powinien wyglądać wniosek o rezygnację z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

• Jak przygotować wniosek o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera

• Jak należy formułować pytania i na co warto zwrócić uwagę badając zdrowie psychiczne uczniów

• Jakie ćwiczenia warto wykorzystywać podczas zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne

• Jakie numery telefonów mogą okazać się pomocne w przypadku kryzysu psychicznego, emocjonalnego, dla osób zmagających się z depresją lub żyjących w środowisku, gdzie doświadczają przemocy

Ankiety dla uczniów i rodziców to doskonałe narzędzie do zbierania opinii w sposób anonimowy i jak najbardziej komfortowy dla każdego ucznia, który zmaga się z trudnościami, o których nie chce lub nie potrafi mówić wprost. Przystępna formuła pomaga pedagogom i dydaktykom szkolnym określić problemy i wskazać potencjalne metody zaradcze w porozumieniu z rodzicami.

Podobne produkty