Dzieci z Zespołem Downa w terapii SI

MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI

Cena: 99,00 zł

Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka z Zespołem Downa oraz realizowanie terapii integracji sensorycznej.

Patroni

Zakres tematyczny:

1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i trudności dziecka z Zespołem Downa - z jakich metod diagnostycznych korzystać w pracy z pacjentem z ZD?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka ze ZD, aby stali się wspierającym partnerem w terapii SI
  • Jakie trudności z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć dzieci z Zespołem Downa?

2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku

  • Jak zaplanować terapię w zależności od indywidualnych zdolności poznawczych i umiejętności pacjenta?
  • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
  • Jak wspierać pozytywne zachowania, rozwijać ciekawość i budować pozytywne relacje z podopiecznym i jego rodzicami/opiekunami oparte na zaufaniu?

Dodatkowe materiały:

  • Przykładowe ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w warunkach domowych,
  • Arkusze ewaluacyjne,
  • Kwestionariusze obserwacyjne i wywiady,
  • Scenariusze zajęć.