Promocja

Mózgowe porażenie dziecięce w terapii SI

MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI

Cena: 79,00 zł 99,00 zł

Diagnoza potrzeb sensorycznych dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz terapia integracji sensorycznej pacjenta.

Patroni

Zakres tematyczny:

1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym - z jakich metod diagnostycznych korzystać w pracy z dzieckiem z MPD?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, aby stali się wspierającym partnerem w terapii SI
  • Jakie trudności z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć dzieci z MPD?

2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku

  • Jak zaplanować terapię w zależności od indywidualnych zdolności poznawczych i umiejętności pacjenta?
  • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
  • Jak wspierać pozytywne zachowania, rozwijać ciekawość i budować pozytywne relacje z podopiecznym i jego rodzicami/opiekunami oparte na zaufaniu?

Dodatkowe materiały:

  • Przykładowe ćwiczenia i zabawy odpowiednie dla dziecka z MPD do wykorzystania w warunkach domowych
  • Arkusze ewaluacyjne,
  • Kwestionariusze obserwacyjne i wywiady dla rodziców/opiekunów dziecka potrzebne do przeprowadzenia diagnozy
  • Scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi z MPD