Promocja Nowość

Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI

MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI

Cena: 79,00 zł 99,00 zł

Sięgnij po gotowe narzędzia, w postaci scenariuszy, ćwiczeń i planów terapeutycznych.

Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.

Patroni

Zakres tematyczny:

1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku

 • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – jak dobrać narzędzia i poprowadzić złożony proces diagnostyczny, aby dotrzeć do źródła problemu i właściwie określić obszary wymagające wsparcia SI?
 • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej mogą mieć dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce na różnych etapach rozwojowych – co koniecznie trzeba wiedzieć przystępując do diagnozy, aby dokładnie określić przyczynę problemu?
 • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak pomóc rodzicom/opiekunom dziecka i zaangażować ich w proces terapeutyczny?

2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku

 • Planowanie terapii w oparciu o motywacje dziecka – jak dobrać metody i narzędzia, aby stworzyć program terapeutyczny uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka (np. z dysleksją lub dysgrafią)?
 • Jak opracować spójne reguły postępowania terapeutycznego na linii terapeuta - rodzic - placówka oświatowa;
 • Przykładowe Indywidualne Programy Terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  – case study;
 • Przykłady ćwiczeń stymulujących koncentrację i uwagę przez stosowanie bodźców ruchowych, pobudzających zmysł równowagi i czucie głębokie oraz zabawy rozwijające umiejętności rozróżniania prawo/lewo,

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu
 • Wskazówki dotyczące organizacji pracy dziecka
 • Scenariusze zajęć
 • Ćwiczenia poprawiające koncentrację
 • Kwestionariusze obserwacyjne