Violetta Podsiadła-Kabacińska

Neuro- i surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT- Bobath, provider Neuroflow, diagnosta dysleksji rozwojowej, terapeuta karmienia. Opracowała autorskie wielomodułowe szkolenie WERBOsensoMOTORYKA® oraz poradniki: Terapia funkcji słuchowych. Ćwiczenia zabawy od niemowlaka do szkolniaka oraz Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w terapii logopedycznej i pedagogicznej. Bliska jest jej idea niedyrektywnej pracy z dziećmi, wspierania i budowania ich kompetencji.