Nowość

ASD w terapii SI

MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI

Cena: 99,00 zł

Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami.

Na płycie znajdziesz 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały takie jak między innymi arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.

Patroni

1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku

 • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD – jak dobrać narzędzia i poprowadzić złożony proces diagnostyczny, aby dotrzeć do źródła problemu i właściwie określić obszary wymagające wsparcia SI,
 • Postępowanie diagnostyczne u dzieci z ASD w oparciu o trening kontaktu i komunikacji, który pomoże skutecznie zbudować relację terapeutyczną,
 • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka ze spektrum autyzmu, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii.

2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku

 • Planowanie terapii w oparciu o motywacje dziecka – jak dobrać metody i narzędzia, aby stworzyć program terapeutyczny uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka?
 • Autostymulacje – które strategie terapeutyczne sprawdzą się najlepiej w postępowaniu z sensoryzmami?
 • Jak dopasować wybrane strategie i techniki obniżania poziomu stresu u dzieci ze spektrum autyzmu, jak np.: indywidualna strefa komfortu, przerwa sensoryczna, konstruktywne polecenia, plany dnia, skale emocji, do indywidualnej sytuacji dziecka, aby osiągnąć założone cele,
 • Przykładowe Indywidualne Programy Terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu – case study.

Dodatkowe  materiały na płycie DVD:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu
 • Autorskie kwestionariusze obserwacyjne, m.in.:
 •  Arkusz „Wywiad Wstępny”
 • Arkusz „Funkcjonowanie Sensoryczne”,
 • Arkusz „Ewaluacja Sesji Terapeutycznej”