Katarzyna Szaulińska

Jest lekarką w trakcie specjalizacji z psychiatrii i w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Koordynatorka programu „Czarne Fale – lekcje o depresji”. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Centrum Psychoterapii Kucewicz & Piotrowicz.