Gry, wierszyki i bajki logopedyczne

Cena: 37,42 zł 49,90 zł

Zestaw scenariuszy wraz z kartami pracy, gry logopedyczne, a także wierszyki i bajki logopedyczne

Patroni

Z publikacj dowiesz się:

  • Jak za pomocą gotowego narzędzie do pracy z dzicćmi, usprawnić aparat mowy?
  • W jaki sposób przygotować dziecko do prawidłowej wymowy głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż] w wyrazach, wyrażeniach?
  • Za pomocą jakich metod utrwalać prawidłową wymowę głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż]?
  • W jaki sposób doskonalić różnicowanie głosek [s], [z]?
  • W jaki sposób ćwiczyć słuch fonematyczny oraz różnicować wymowę głosek [s],[ sz], [z], [ż]?
  • Za pomocą jakich technik utrwalać prawidłową artykulację głosek [cz],[dż, [f], [k],[ l], [r],[ s], [sz], [z], [ż] w wyrażeniach?
  • Jak doskonalić pamięć słuchową i umiejętność budowania zdań?
  • Za pomocą jakich metod rozwijać słownictwo i precyzję komunikacji?