Terapia logopedyczna dziecka z dysleksją i dysgrafią

Karty pracy

Cena: 49,00 zł

Ta publikacja w znakomity sposób łączy w sobie terapię logopedyczną, czyli ćwiczenie różnych głosek, wymawianie wyrazów, które mogą sprawiać trudność oraz różnicowanie głosek, z terapią pedagogiczną dla dzieci z ryzykiem wystąpienia dysleksji oraz ze zdiagnozowaną dysleksją i dysgrafią. Umiejętność czytania i pisania jest ważną umiejętnością – dlatego, szczególnie jeśli napotykamy trudności w nauce, tak ważne są ćwiczenia. Publikacja proponuje nam zadania, które pomagają uczniowi w nauce czytania, łączenia sylab w wyrazy, ćwiczeniu motoryki małej, percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Karty pracy są przeznaczone dla uczniów w wieku szkolnym Polecenia są jasno sformułowane, dzięki czemu nie ma problemu z wykonaniem zadania. Kolorowe ilustracje i estetyka książki zachęca do sięgnięcia po kolejne ćwiczenia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób różnicować głoski s, z, c, dz z głoskami ś, ź, ć, dź?
  • Za pomocą jakich ćwiczeń połączymy usprawnianie manualne z terapią logopedyczną?
  • Jaki poziom trudności zadań odpowiada potrzebom uczniów w wieku szkolnym?
  • Jakie ćwiczenia są odpowiednie, jeśli dziecko przejawia trudności grafomotoryczne?
  • Jak korzystać z publikacji w taki sposób, by stanowiła profesjonalną pomoc podczas terapii ucznia z dysleksją i dysgrafią?
  • Jak utrwalać umiejętności zdobyte przez dziecko?

Każde ćwiczenie jest odpowiednio sformułowane i wyjaśnione, dzięki czemu żaden uczeń nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem polecenia.

W publikacji znajdziesz aż 35 kart pracy (!), a w nich takie ćwiczenia, jak: wycinanie, układanie zdania z dwoma wybranymi z puli wyrazami, poprawianie źle napisanych słów i pisanie ich poprawnie, odgadywanie sekwencji i ćwiczenie jej, uzupełnianie obrazkowego sudoku, uzupełnianie luk w wyrazach, uważnie czytanie opowiadanie i odpowiadanie na pytania do tekstu i składanie obrazka z wyciętych elementów.

Każda karta oznaczona jest piktogramem: materiał do zajęć z dziećmi w wieku szkolnym.