Pliki: Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2011-07-11 12:48:27
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

2011-07-11 12:46:32
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

2011-07-11 12:36:44
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2009 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik

2011-07-11 12:27:55
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

2011-07-11 12:21:09
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

2011-07-11 11:59:37
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2011-07-11 11:56:22
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

2011-07-11 11:52:56
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa

2011-07-11 11:42:35
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

2011-07-11 11:02:04
Pobierz