Plan pracy rewalidacyjnej z niepełnosprawną uczennicą klasy II SP
14 marzec 2010
Ocena: brak

Przedstawiam indywidualny plan pracy terapeutycznej przeznaczony dla uczennicy niepełnosprawnej ruchowo. Zawiera on charakterystykę dziecka, ogólne i szczegółowe cele terapeutyczne, sposoby ich realizacji oraz zakładane efekty.

Czytaj dalej