Plan pracy świetlisy szkolnej w Gimnazjum. Rozkaład zajęć tygodniowych.
15 czerwiec 2007
Ocena: brak

Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy szkolnej w Gimnazjum wraz z rozkładem zajęć świetlicowych, zgodnym z harmonogramem pracy świetlicy. Celem planowanych zajęć jest wszechstronny rozwój uczniów, a ich tematyka jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań młodziezy z klas I – III gimnazjum.

Czytaj dalej
Profilaktyczna i terapeutyczna działalność świetlicy szkolnej.
17 maj 2007
Ocena: brak

Ze statutu świetlicy szkolnej wynikają zadania dla wychowawcy, które dotyczą zapewnienia dobrego samopoczucia dzieciom, kształtowania ich umiejętności współdziałania, współpracy, rozwoju zainteresowań. Nie ma w nich sugestii dotyczących działań wychowawcy jako terapeuty. Coraz częściej jednak wychowawcy stawiają sobie za cel łagodzenie ujemnych emocji u dzieci. Dokonać tego można jedynie przez poprawne oddziaływania terapeutyczne.

Czytaj dalej
Działalność świetlicy szkolnej
01 maj 2007
Ocena: brak

  Przedstawiam Państwu działalność wiejskiej świetlicy szkolnej.Nasza świetlica jest wewnątrzszkolną instytucją, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły.

Czytaj dalej
Roczny plan pracy wychowawcy świetlicy
10 styczeń 2007
Ocena: brak

Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy szkolnej. Plan jest podzielony na: zadania główne, zadania szczegółowe oraz formy i sposoby realizacji. Celem planowanych zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka a ich tematyka jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci z klas I – III.

Czytaj dalej
Możesz wyrażać swoje uczucia - spróbuj rozumieć innych
25 wrzesień 2006
Ocena: 4

Prezentowany przeze mnie program ma pomóc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji i emocji innych. Ma wspierać je w rozwoju i kształtowaniu osobowości. Obejmuje 7 tematów zajęć przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Realizacja jednego tematu zajmuje około 120 minut. Zajęcia można prowadzić zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Powinny odbywać się w świetlicy, sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu. Zalecane jest tworzenie kręgu sprzyjające rozwijaniu umiejętności wyrażania uczuć.

Czytaj dalej

Tradycja ubierania choinki
05.29.17, 00:19
Przeczytaj
Gdzie mieszka złość?
05.29.17, 00:11
Przeczytaj