Sposoby odzwierciedlania natury w sztuce - cykl lekcji plastyki
30 maj 2006
Ocena: brak

Cykl lekcji, które realizuję w klasach I gimnazjum zapoznaje uczniów z podstawowymi możliwościami interpretacji świata w dziełach sztuki. Jest to okazja do wykonania prac interpretujących jeden temat, na trzy różne sposoby. Własna działalność jest eksperymentem, a także pozwala na utrwalenie nowych wiadomości.

Czytaj dalej
Plan pozalekcyjnych zajęć wokalnych dla uczniów szkoły podstawowej.
29 maj 2006
Ocena: brak

Najważniejszą formą wychowania muzycznego w szkole jest śpiew. Dzieci chętnie śpiewają choć nie możemy powiedzieć, że nasze społeczeństwo należy do rozśpiewanych. Przełamanie bariery obojętności dla muzyki wymaga pracy, cierpliwości i zachęcania, zwłaszcza najmłodszych, do czynnego uprawiania muzyki. Stąd pomysł stworzenia zespołu wokalnego dla uczniów naszej szkoły. Można wygłosić twierdzenie: jak długo będzie istniała szkoła, tak długo będzie zapotrzebowanie na działające zespoły śpiewacze w jej murach. Im bardziej będą doceniane wartości takich zespołów, tym szersze będą kręgi śpiewacze w społeczeństwie. Zespoły chóralne w sposób bardzo istotny oddziałują na społeczeństwo. Ponieważ kandydat do chóru nie musi być przygotowany muzycznie ani nawet wokalnie, ilość śpiewaków, ilość chórów uzależniona jest tylko od rozpowszechnienia nawyków śpiewaczych oraz od doceniania roli wychowawczej chórów w kształtowaniu kultury społeczeństwa.

Czytaj dalej
Program kółka artystycznego
18 maj 2006
Ocena: brak

Twórczość artystyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka. Sprawia mu wiele radości, uwrażliwia na piękno i pozwala poznać otaczającą rzeczywistość.  Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu wykazuje zdolności plastyczne. Jednakże ich kształtowanie zależne jest od wielu czynników, przede wszystkim od środowiska oraz od procesów wychowania i nauczania. Dlatego też, warto pokazać dzieciom sztukę, nie tylko jako piękno widziane przez artystę, lecz różne jej oblicza.

Czytaj dalej
Program pracy na zajęciach wokalno muzycznych
06 maj 2006
Ocena: brak

Zajęcia wokalno muzyczne mają na celu pobudzanie i rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej dziecka, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych, kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej oraz kształcenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Prowadzę takie zajęcia z uczniami juz od kilku lat i chcę podzielić się swoją wiedzą na ten temat z innymi nauczycielami. Dlatego tez pragnę zamieścić swój autorski program pracy na zajęciach wokalno - muzycznych.

Czytaj dalej
Wędrujemy z baśnią przez świat
26 kwiecień 2006
Ocena: brak

Projekt przeznaczony jest do realizacji na zajęciach kółka plastycznego w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Kotlinie. W dzisiejszej szkole dużą rolę w rozwoju zainteresowań uczniów odgrywają zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia takie służą rozwojowi dzieci o szczególnych uzdolnieniach  i rozbudowanych zainteresowaniach. Twórczość dziecka jest radosna, spontaniczna, niewymuszona żadnymi nakazami, które tak często krępują sztukę dorosłych.

Czytaj dalej

Program zajęć muzycznych
05.31.09, 18:54
Przeczytaj
Program kółka plastycznego
05.29.08, 08:33
Przeczytaj
Program z arteterapii
02.27.07, 09:14
Przeczytaj