Program zajęć muzycznych
31 maj 2009
Ocena: brak

Program zajęć pozalekcyjnych dla klas: gr.I (0-3). gr. II (4-6). Grupa I zajęcia muzyczno — ruchowe, dla grupy II zajęcia wokalne.

Czytaj dalej
Program kółka plastycznego
29 maj 2008
Ocena: brak

Origami jest to sztuka składania papieru, w której nie używa się nożyczek i kleju. Zaginając papier w odpowiedni sposób, można stworzyć ciekawe figurki, ale i nie tylko, uruchamiając wyobraźnię można za pomocą tej formy przedstawić dosłownie wszystko. Przy składaniu należy zachować spokój , dokładność i cierpliwość.

Czytaj dalej
Program z arteterapii
27 luty 2007
Ocena: brak

Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy ona tworzenia, jak również korzystania z istniejących działań twórczych. Metodę te może stosować każdy bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności i stan zdrowia. Program ten powstał z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną z zaburzeniami psychoruchowymi i zaburzeniami zachowania. Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci i dostarczanie im pozytywnych przezyć.

Czytaj dalej
Radość tworzenia
02 styczeń 2007
Ocena: brak

Moje zainteresowania plastyką, poczucie realizacji własnych zamierzeń w pracy z dziećmi, a także duże zaangażowanie uczniów w działalność kółka plastycznego, skłoniły mnie do opracowania własnego programu autorskiego na bazie doświadczeń wyniesionych z dotychczasowej pracy.

Podczas tworzenia programu autorskiego korzystałam z wiedzy i pomocy pani metodyk z CEN-u w Bydgoszczy.
Mój program opracowany jest z myślą o wszystkich dzieciach chętnych do udziału w zajęciach kółka plastycznego. Ma on za zadanie stymulować do kreatywności, zarówno manualnej jak i percepcyjnej, ucznia, pozwalać niekiedy słabszym w nauce dzieciom, odnieść sukces, zostać dostrzeżonym również przez rówieśników, kształtować zdolność do działania samodzielnego i w grupie, dostarczać bodźców do myślenia, uczyć umiejętności planowania swojej twórczości, ustosunkowywania się do pracy własnej i cudzej, wyrażania uzasadnionej, obiektywnej opinii na ich temat.

Czytaj dalej
Młody Artysta - program koła zainteresowań dla uczniów klas IV - VI szkoły podst
24 listopad 2006
Ocena: brak

Ucząc w szkole przedmiotów artystycznych, czyli plastyki i muzyki w klasach IV- VI, zauważyłam, że uczniowie najchętniej realizują się poprzez zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach. Uczennica kl. V zdobyła II miejsce w rejonowym konkursie „Praca strażaka". Patrząc na zaangażowanie, wkład pracy, postanowiłam rozszerzyć dzieciom działalność twórczą poprzez zajęcia w kole Młody Artysta.

Czytaj dalej

Program zajęć muzycznych
05.31.09, 18:54
Przeczytaj
Program kółka plastycznego
05.29.08, 08:33
Przeczytaj
Program z arteterapii
02.27.07, 09:14
Przeczytaj