Plan działań wychowawczych na pierwszy etap kształcenia
30 marzec 2007
Ocena: brak

Prezentowany przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego Plan działań wychowawczych na pierwszy etap kształcenia został opracowany w oparciu o Program Wychowawczy obowiązujący w naszej szkole. Zawiera naczelny cel wychowania, określone są zasady nauczyciela wychowującego, cele operacyjne i zamierzone efekty wychowawcze dla poszczegółnych klas nauczania zintegrowanego. W załączenu uszczegółowiony plan dla klasy I.

Czytaj dalej
Kolorowy świat sztuki
02 marzec 2007
Ocena: 2

Niniejszy program Kolorowy świat sztuki jest programem edukacji plastycznej. Dobór i układ treści zawartych w tym programie odpowiada założeniom Podstawy programowej kształcenia zintegrowanego. Główną ideą programu jest rozbudzanie plastycznych zainteresowań uczniów. Edukacja plastyczna jest bardzo istotnym elementem wspierającym rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. Umożliwia dzieciom postrzeganie tzw. wartości wizualnych tkwiących w otoczeniu czy też piękna tkwiącego w naturze, przeżywanie tegoż i wyrażanie go za pomocą dostępnych technik plastycznych. Plastyka jest elementem scalającym zagadnienia dotyczące innych dziedzin. Może także znakomicie uzupełniać i rozszerzać te zagadnienia, tworząc wraz z nimi bogata, interesującą dla dziecka całość.

Czytaj dalej
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
20 luty 2007
Ocena: brak

Edukacja czytelnicza daje nauczycielowi możliwość stworzenia okazji i sytuacji edukacyjnych do poznawania i rozumienia przez dziecko istoty oraz funkcji czytania jako sposobu komunikowania się. Przyczynia się do tworzenia warunków niezbędnych do nabywania i doskonalenia przez dziecko umiejętności czytania i pisania.

Czytaj dalej
Jestem Europejczykiem - program edukacji europejskiej w klasach I-III szkoły pod
25 styczeń 2007
Ocena: brak

Dzieci w telewizji i innych środkach masowego przekazu często widzą niebieską flagę, a na niej dwanaście pięcioramiennych gwiazd, słyszą też o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej..., ale te pojęcia nic im nie mówią. Chciałabym, aby ten program przybliżył im wiedzę o Unii i o państwach, które wchodzą w jej skład.
Dzieci są szczególnymi odbiorcami otaczającego je świata, a zatem i odbiorcami wiedzy o innych krajach Europy. Dzieci muszą wiedzieć, że my Polacy nie jesteśmy sami na świecie, że tuż obok nas żyją ludzie innych narodowości, posiadający inną kulturę i religię.Program ten ma za zadanie przybliżyć dzieciom młodszych klas historię, kulturę i sztukę 25 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Czytaj dalej
Poprzez region w Polskę - nasza przygoda z regionalizmem.
08 styczeń 2007
Ocena: brak

Nasza przygoda z regionalizmem została zapoczątkowana w 2000 roku podjęciem kształcenia na podyplomowych studiach w zakresie Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju i Zarządzania w Edukacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobyta wiedza pozwoliła nam w pełni zrozumieć wszelkie aspekty regionalizmu oraz ogromną rolę nauczyciela w krzewieniu tożsamości regionalnej.
Aby wzbogacić wiedzę uczniów klas I – III o własnym regionie, napisałyśmy program autorski „ Poprzez region w Polskę”, kierując się dokumentem „ Dziedzictwo kulturowe  w regionie” oraz programem nauczania w klasach I-III. Program ten realizujemy w ramach zajęć pozalekcyjnych Nasza przygoda z regionalizmem trwa. Cieszymy się, że dzięki niej uczniowie poznają nie tylko tradycje i obyczaje naszego regionu, ale też je kultywują. Potrafią docenić też inne społeczności, dostrzec odrębność innych kultur i odnosić się do nich z szacunkiem. Największą nagrodą dla nas jest uśmiech zadowolonych dzieci, świadomych swoich korzeni, tradycji, obyczajów. Dzieci, dla których tradycja jest godnością, dumą, szlachectwem...

Czytaj dalej