British and American culture
15 czerwiec 2009
Ocena: brak

Przedstawiam własny Program Koła Języka Angielskiego British and American Culture. Przeznaczony on jest do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach dodatkowych dla uczniów klas trzecich, którzy pragną pogłębiać zdolności i umiejętnośco dotyczące znajomości języka angielskiego oraz miło spędzić czas obcując z kulturą brytyjską i amerykańską.

Czytaj dalej
Program Szkolnego Koła Redakcyjnego English Corner
10 czerwiec 2008
Ocena: brak

Szkolne Koło Redakcyjne English Corner rozpoczęło swoją działalność w  Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju roku szkolnym 2005/2006. W początkowym okresie było to typowe koło języka angielskiego. Uczniowie uczęszczający na zajęcia poszerzali swoje umiejętności językowe oraz poszerzali swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, głównie Wielkiej Brytanii i USA. Podczas zajęć uczniowie przygotowywali materiały  dotyczące głównie najważniejszych świąt i uroczystości obchodzonych w tych krajach, które następnie umieszczali na gazetce ściennej English Corner. Przygotowywali również zestawy ćwiczeń i mini-konkursy językowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Na zajęcia koła w tym czasie regularnie uczęszczało 12 uczniów z klas 4-6.

Czytaj dalej
Zabawy z Językiem niemieckim
19 maj 2008
Ocena: brak

Program rozwijający podstawowe umiejętności językowe dla uczniów z klasy II i III

Czytaj dalej
Program realizacji ścieżek edukacyjnych na lepcjach j. niemieckiego.
17 październik 2007
Ocena: brak

Program realizacji ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej w klasach od IV do VI” opracowany na podstawie „Programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1 - 3”, Wyd. Szkolne PWN i podręcznika „Der, die, das – neu”. Nauczanie języków obcych jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły i realizowane w ramach tych zadań. Program nauczania języka  niemieckiego zakłada oprócz rozwoju kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym, realizację ogólnowychowawczych celów nauczania.

Czytaj dalej
Rozkład materiału do podręcznika Netz 2
16 wrzesień 2007
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu propozycję rozkładu materiału do podręcznika Netz 2 dla klasy V szkoly podstawowej.

Czytaj dalej

Scenariusz na Dzień Europejczyka
06.17.16, 18:18
Przeczytaj
Essen- słowniczek obrazkowy
06.12.16, 13:12
Przeczytaj
Plan naprawczy z j. angielskiego
02.15.11, 21:32
Przeczytaj