Plan pracy koła fizycznego.
28 maj 2006
Ocena: brak

Pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile od początku powstania klas gimnazjalnych jako nauczyciel fizyki. Problemy z nauczniem tak trudnego przedmiotu bez istnienia pracowni fizycznej zainspirowało mnie do poszukiwania innych metod przekazywania wiedzy z tego zakresu.

Czytaj dalej
Plan pracy koła fizycznego.
05.28.06, 08:50
Przeczytaj