Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej cz. 5

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Co można zaliczyć do pozytywnych efektów?

 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
 • Możliwość rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych;
 • Służenie pomocą innym nauczycielom;
 • Efektywny udział w opracowywaniu programów i projektów w szkole, co wpływa na podniesienie jakości jej pracy;
 • Aktywny udział w pracy WDN-u w szkole;
 • Aktywny udział w pracy zespołów zadaniowych w szkole;
 • Dostęp do nowych narzędzi diagnostycznych;
 • Umiejętność budowy narzędzi diagnostycznych;
 • Umiejętność oceniania kryterialnego;
 • Umiejętność analizowania wyników egzaminów zewnętrznych;
 • Znajomość prawa oświatowego;
 • Umiejętność oceny stopnia realizacji podstawy programowej;
 • Znajomość standardów egzaminacyjnych;
 • Refleksyjne spojrzenie na awans zawodowy nauczycieli;
 • Umiejętność oceny realizacji podejmowanych działań w zakresie spełniania wymagań na kolejne stopnie awansu.


Pytania:

 1. Jak wykorzystuje Pan/Pani w praktyce szkolnej doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji egzaminatora OKE?
 2. W jakim stopniu pełnienie funkcji doradcy metodycznego wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły, w której Pan/Pani pracuje?
 3. W jakim stopniu pełnienie funkcji doradcy metodycznego wpływa na podniesienie jakości pracy innych nauczycieli?
 4. W jaki sposób pełnienie funkcji doradcy metodycznego przekłada się na uzyskiwanie pozytywnych efektów w Pana/Pani pracy w szkole?
 5. Czy pełnienie funkcji doradcy metodycznego ma wpływ na umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami?
 6. Czy wykorzystuje Pan//Pani zdobytą wiedzę w pracy WDN w szkole?
 7. Jak wykorzystuje Pan/Pani w praktyce szkolnej doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji eksperta?
 8. Czy wiedza i doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji egzaminatora wpływają na podniesienie jakości Pana/Pani pracy?c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Mogą tu być opisane różne działania podejmowane przez nauczyciela:
ukończenie form doskonalenia, które umożliwiają poszerzenie zakresu działań. Ważne jest ich wykorzystanie na rzecz poszerzenia oferty programowej szkoły, np. zajęć pozalekcyjnych.
Mogą to być:

 • szkolenia z zakresu pomiaru;
 • ewaluacji, których ukończenie nie daje kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu, ale umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności.

W analizie należy wskazać również sposób wykorzystania szkoleń do konstruowania testów, przeprowadzania ewaluacji, prowadzenia koła zainteresowań.
Można tu również opisać:

 • Program wymiany młodzieży;
 • Program współpracy szkoły ze...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !