Opolskie Kuratorium Oświaty

ul. Piastowska 14
45-082 Opole,
Telefon: +48 (77) 4 524 568, +48 (77) 4 524 920
Faks: +48 (77) 4 524 921
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
www: www.kuratorium.opole.pl

Materiały dostępne na stronie KO:

  • Zaświadczenie dyrektora szkoły
  • Procedura postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego