Bóg, człowiek, wszechświat.
03 czerwiec 2007
Ocena: brak

Wraz z koleżanką przeprowadziłyśmy lekcję fizyki w korelacji z religią. Miała ona na celu określenie wzajemnych relacji pomiędzy nauką a wiarą. Kształtowanie postawy odpowiedzialnej za własny rozwój duchowy oraz intelektualny.

Czytaj dalej
Biblia - sprawdzian wiadomości i umiejętności
23 kwiecień 2007
Ocena: brak

Sprawdzian bada znajomość podstawowych wiadomości o Biblii oraz umiejętność pisania tekstu w stylu biblijnym.

Czytaj dalej
Teologia ewangelii według Mateusza.
28 styczeń 2006
Ocena: brak

Głównym źródłem informacji o życiu Jezusa są cztery Ewangelie. Chociaż liczba takich ksiąg o życiu Jezusa już w pierwszych wiekach była dość pokaźna to jednak Kościół od początku uznał za natchnione przez Boga tylko cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pierwsze trzy Ewangelie to synoptyczne. Ewangelia Mateusza znajduje się na pierwszym miejscu, to jednak ze względu na późniejszy czas powstania umieszczamy ją po Ewangelii Marka. Wczesna tradycja chrześcijańska w osobie Papiasza wyjaśnia, że Mateusz spisał w języku aramejskim i usystematyzował naukę i działalność Jezusa, i dzięki temu ludzie kompetentni do głoszenia Ewangelii mogą ją interpretować wobec wspólnoty chrześcijańskiej.

Czytaj dalej
Pod chorągwią Proroka - lekcja poświęcona Arabom
22 październik 2005
Ocena: brak

Lekcja została przeprowadzona w klasie I gimnazjum. Oparta została o pracę z podręcznikiem, taśmą chronologiczną.

Czytaj dalej
Obraz Boga w religiach pozachrześcijańskich, a chrześcijański obraz Boga
29 lipiec 2005
Ocena: brak

Bóg jest centralną rzeczywistością religii. Bliższe poznanie religii niechrześcijańskich doprowadziło do usunięcia uprzedzeń i dowartościowania autentycznych wartości religijnych - wiary, dążenia do poznania Boga, zbawienia, wzniosłych praktyk i obrzędów religijnych, kultu, rytów itp.

Czytaj dalej