Układy równań, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego
15 czerwiec 2009
Ocena: brak

Jest to lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem programu komputerowego GRAPH.

Czytaj dalej
Zastosowanie objętości figur obrotowych do obliczania pojemności naczyń
09 czerwiec 2009
Ocena: brak

Konspekt przeznaczony jest dla klasy trzeciej technikum realizującej zakres podstawowy z matematyki. Głównym celem lekcji jest kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej.

Czytaj dalej
Równania trygonometryczne
04 czerwiec 2009
Ocena: brak

Mój konspekt jest przeznaczony dla drugiej klasy licuem ogólnokształcącego, realizującej zakres rozszerzony z matematyki. Był wykorzystany na lekcji poddanej hospitacji diagnozującej.

Czytaj dalej
Podobieństwo trójkątów w praktyce
17 maj 2009
Ocena: brak

Przedstawiam scenariusz lekcji matematyki w szkole średniej. Podczas lekcji realizowane są ścieżki międzyprzedmiotowe. Część klasy pracuje przy komputerach.

Czytaj dalej
Nierówności wielomianowe - zastosowanie programu komputerowego Winplot.
29 maj 2007
Ocena: brak

Jest to konspekt lekcji matematyki w klasie drugiej technikum z zastosowaniem programu komputerowego Winplot. Dzięki temu programowi łatwo jest pokazać uczniom, jak wyglądają wykresy funkcji wielomianowych oraz jakie są ich własności. Zadaniem uczniów jest sporządzanie wykresów funkcji wielomianowych w programie graficznym Winplot oraz odczytywanie znaków funkcji wielomianowych w określonych przedziałach. Uczniowie pracują parami przy stanowiskach komputerowych, otrzymują instrukcje tego programu oraz zadania do samodzielnego wykonania. Na podstawie tych wykresów formułują wnioski.

Czytaj dalej