Higiena pracy umysłowej
19 maj 2008
Ocena: brak

Prezentuję konspekt lekcji, np. na nagłe zastępstwo dla bibliotekarzy. Wiedza na ów temat przyda się każdemu, zwłaszcza uczniom pierwszych klas różnych typów szkół.

Czytaj dalej
Wyobrażenie miłości u młodzieży
17 maj 2008
Ocena: brak

Oto konspekt lekcji nt. miłości, jej postzregania przez młodzież ponadgimnazjalną. Można go wykorzystać np. przed Walentynkami.

Czytaj dalej
Historia książki - konspekt lekcji bibliotecznej
17 maj 2008
Ocena: brak

Polecam konspekt lekcji bibliotecznej nt. historii książki. Jest skierowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj dalej
Pedagogika czasu wolnego młodzieży - konspekt lekcji bibliotecznej
17 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam scenariusz lekcji bibliotecznej do szkoły ponadgimnazjalnej, który można wykorzystać na lekcjach, np. na godzinie wychowawczej czy na lekcji bibliotecznej, zastępstwie.

Czytaj dalej
Problem wojen i konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie
16 luty 2008
Ocena: brak

Chciałbym zaproponować Państwu do realizacji na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i profilowanym blok tematyczny poświęcony problematyce wojen i konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród moich uczniów, stąd warto podzielić się pomysłem.

Czytaj dalej