Jezus — nowy Adam
28 maj 2009
Ocena: brak

Konspekt katechezy Jezus — Nowy Adam jest realizowany w klasie piątej szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Jezus uwalnia od grzechu
27 maj 2009
Ocena: brak

Proponuję konspekt lekcji religii przzeznaczony do realizacji w klasie piątej. Konspekt oparłam na programie oraz podręczniku metodycznym wydawnictwa WAM.

Czytaj dalej
Cykl sześciu katechez pod wspólnym tytułem
04 kwiecień 2008
Ocena: brak

Niniejsze opracowanie zawiera propozycję sześciu katechez spiętych wspólnym tytułem „Człowiek w świecie wartości”. Katechezy opracowano z myślą o dzieciach w wieku 13-14 lat; zostały one zrealizowane w ramach zajęć w klasie VI szkoły podstawowej. Mogą stanowić uzupełnienie programu nauczania lub też mogą być wykorzystane w ramach zajęć pozalekcyjnych lub np. jako przygotowanie do rekolekcji wielkopostnych.

Czytaj dalej
Przyjmujemy Królestwo naszego Ojca – Ojcze nasz przyjdź Królestwo Twoje.
20 czerwiec 2007
Ocena: brak

Zamieszczam konspekt katechezy do klasy 1, przeprowadzonej w kwietniu 2006 roku. Jest to konspekt prezentujący fragment modlitwy Ojcze nasz - przyjdź Królestwo Twoje. Zajęcia w klasie 1 prowadzone są w oparciu o program i podręczniki do nauki religii wydawnictwa WAM. Celem tych zajęć jest poznanie aspektu Królestwa Bożego.

Czytaj dalej
Powołanie chrześcijańskie człowieka.
26 kwiecień 2007
Ocena: brak

W Bożym dziele powołania człowieka zawarte jest powszechne skierowane do wszystkich ludzi wezwanie do świętości życia i działania, do miłości doskonałej. Bóg Ojciec, będąc w Istocie Swojej Miłością z absolutnie wolnej i podyktowanej własną dobrocią decyzji powziął od wieków pełen tajemnicy plan miłości. Jego treścią było stworzenie świata i powołanie człowieka do dialogu miłości. Wszyscy jesteśmy powołani do istnienia i utrzymywani w nim stwórczą mocą Bożą. Egzystencja ludzi jest dziełem Boga jest, więc darem Bożym.

Czytaj dalej

Chcemy być wierni Bogu
03.10.12, 13:06
Przeczytaj
Pragniemy szanować życie
02.26.12, 16:48
Przeczytaj