What were they doing? - practice in speaking. Co oni robili? - ćwiczenia w mówieniu.
23 kwiecień 2013
Ocena: brak

Istota języka angielskoego - ćwiczenia w mówieniu. Oto przykładaowa lekcja przeprowadzona w kl. VI szkoły podstawowej

Czytaj dalej
Konspekt lekcji języka francuskiego dla klasy VI SP. Liczebniki główne 0-30.
14 kwiecień 2013
Ocena: brak

Konspekt lekcji języka francuskiego dla klasy VI SP, niveau debutant. Wprowadzenie liczebników głównych w zakresie od 0 do 30. Konspekt zawiera karty pracy.

Czytaj dalej
Zamiana jednostek długości w klasie IV – powtórzenie
28 luty 2013
Ocena: brak

Przygotowując ten konspekt chciałem zaproponować wykorzystanie stosowanej w nauce języków obcych metody «fiszek» do ćwiczeń umiejętności matematycznych. Załączone materiały ( «fiszki» i domino) można wykorzystać zarówno na lekcji, jak i zajęciach wyrównawczych.

Czytaj dalej
konspekt lekcji języka angielskiego dla kl 4 SP.
24 marzec 2012
Ocena: brak

At the restaurant — konspekt lekcji języka angielskiego dla kl. 4 SP

Czytaj dalej
kospekt lekcji języka angielskiego dla klasy 6 SP
24 marzec 2012
Ocena: brak

Sport… — konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

Czytaj dalej