Ja i komputer
08 grudzień 2006
Ocena: brak

W grupie dzieci 6 - letnich rozpoczęłam realizację zadań programu informatycznego. Jednym z proponowanych tematów jest zapoznanie dzieci z podstawami pracy na komputerze.

Czytaj dalej
Komputer moją pomocą
15 październik 2006
Ocena: brak

Program nauczania elementów informatyki w kl.II bardzo dobry dla dzieci które nie mają komputera.Celem edukacji wczesnoszkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, rozwijania ich zdolności ogólnych i poznawczych, a także do samodzielnego, twórczego myślenia. Rozwój cywilizacyjny stawia przed dziećmi wymóg umiejętności wykorzystania komputera jako jednego z narzędzi pracy umysłowej. Umiejętność posługiwania się komputerem, nawet w podstawowym zakresie staje się koniecznością. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba wczesnego rozpoczynania nauki technik komputerowych. Współczesna szkoła w sposób zaplanowany i celowy podtrzymuje zainteresowania uczniów edukacją informatyczną oraz dba o stworzenie warunków do rozwoju informatycznego.

Czytaj dalej
Wielkanocne pisanki - malowane na ekranie. Informatyka w kl.II SP
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Lekcję przeprowadziłam w klasie II przed świętami Wielkanocnymi. Dzieci z dużym zapałem przystąpiły do ćwiczenia, które nie było dla wszystkich proste. Polecam zajęcia w celu sprawdzenia opanowania przez uczniów narzędzi programu Paint.

Czytaj dalej
Ćwiczenia utrwalające z edytora tekstu w klasie IV.
27 kwiecień 2006
Ocena: brak

Konspekt lekcji w klasie IV z informatyki, może być wykorzystany do sprawdzenia stopnia opanowania wiedzy i umiejętności uczniów z edytora tekstu.

Czytaj dalej
Produkty spożywcze źródłem składników pokarmowych
21 kwiecień 2006
Ocena: brak

Jest to konspekt lekcji z informatyki mający na celu zaprojektowanie ulotki propagującej zasady prawidłowego żywienia.

Czytaj dalej