Turniej Antyczny
14 czerwiec 2006
Ocena: brak

Wielkie zainteresowanie wśród dzieci historią starożytną skłoniło mnie do rzeprowadzenia turnieju- konkursu antycznego, gdzie w formie zabawy uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę z tej epoki. Turniej ma charakter interdyscyplinarny , daje też możliwość kształtowania postaw zdrowej rywalizacji.

Czytaj dalej
Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy VI z II półrocza
12 czerwiec 2006
Ocena: brak

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy VI z II półrocza opracowany na podstawie podręcznika G. Wojciechowskiego, wydawnicwo "Nowa Era"

Czytaj dalej
Poznaj swojego patrona - szkolny konkurs o Józefie Bemie.
30 maj 2006
Ocena: brak

 Konkurs szkolny wiedzy o patronie szkoły Józefie Bemie. W pracy zawarte zostały regulamin konkursu , pytania konkursowe w formie testu i otwarte . Konkurs zorganizowano dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w celu popularyzacji wiedzy o swoim patronie!!!

Czytaj dalej
Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy 5.
22 maj 2006
Ocena: brak

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy V obejmuje wiadomości z działu "Bogowie i ludzie" podręcznika "Człowiek i jego cywilizacja" wydawnictwa NOWA ERA. Ma formę podobną do testów kompetencji, czyli pytania zamknięte z przygotowaną karta odpowiedzi oraz pytania otwarte.

Czytaj dalej
Test z historii - Dziedzictwo starożytności - kl.V
17 maj 2006
Ocena: 2

Test sprawdzający wiadomości z działu "Dziedzictwo starożytności" dla klasy V szkoły podstawowej. Hasła programowe zawarte w teście: formy rządów w państwach starożytnych, sztuka teatralna w starożytności i współcześnie, wpływy architektury starożytnej, nauka starożytna i współczesna, z dziejów pisma, obecność języka greckiego i łacińskiego we współczesnym życiu, rola sportu w starożytności i współcześnie.Opracowała Aneta Błaszczyk - nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu.

Czytaj dalej