Czas na wielkie odkrycia geograficzne
26 czerwiec 2017
Ocena: brak

Konkurs geograficzny z obliczania czasów

Czytaj dalej
Szkolny konkurs geograficzny «Znam mapę Polski»
31 maj 2011
Ocena: 5

Szkolny konkurs geograficzny «Znam mapę świata» przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Praca z mapą hipsometryczną Polski, odczytanie informacji z mapy.

Czytaj dalej
Rozpoznaj parki narodowe w Polsce - Krzyżówka
16 maj 2011
Ocena: 1

Krzyżówka jest przeznaczona dla uczniów klas 4-6 w celu powtórzenia i utrwalenia materiału.

Miłej zabawy!

Czytaj dalej
Góry w Polsce
17 luty 2010
Ocena: brak

Test ten stanowi narzędzie do oceny podstawowych wiadomości i umiejętności uczniów. Zawiera zadania wyboru oraz zadania opisowe. Za napisany test uczeń otrzymuje ocenę punktową oraz słowną.

Czytaj dalej
Ziemia planetą życia
26 październik 2006
Ocena: 2

W dniu 16 marca 2002 roku odbył się szkolny konkurs przyrodniczy, w którym wzięło udział 36 uczniów z klas piątych. Przystępujący do konkursu musieli wykazać się umiejętnościami logicznego rozumowania, korzystania z informacji. Głównym celem konkursu było wskazanie na integrację wiedzy matematycznej i przyrodniczej oraz jak zjawiska występujące w przyrodzie da się opisać w sposób matematyczny.
Udział uczniów w konkursie mobilizuje do samodzielnych obserwacji przyrodniczych oraz poszerzania wiedzy na tematy przyrodnicze oraz zwracają uwagę na problemy ochrony przyrody w Polsce.

Czytaj dalej