Samoocena dziecka przedszkolnego
17 październik 2006
Ocena: brak

W roku szkolnym 2005/06 jedną z form realizacji zadań planu rocznego było zbadanie samooceny dziecka przedszkolnego. W tym celu zaproponowałam zmierzenie tej samooceny opracowanym przeze mnie „testem do badania samooceny dziecka przedszkolnego”

Czytaj dalej
Arkusz osiągnięć ucznia klasy 0
27 maj 2006
Ocena: brak

Uczeń, kończący zerówkę dostaje dyplom jej ukończenia, jednak z własnego doświadczenia wiem, że dobrze jest przedstawić rodzicom osiągnięcia dziecka za pomocą zbiorczego arkusza aby mieli jasny obraz tego, co dziecko nauczyło się w danym roku szkolnym.

Czytaj dalej
Ocena w edukacji wczesnoszkolnej
30 kwiecień 2006
Ocena: brak

Wiele okoliczności złożyło się na to, że problematyka wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym była traktowana u nas po macoszemu lub też rozwiązywana w sposób powierzchowny, a więc zawsze niedoskonały. Początkowy szczebel szkoły był zawsze niedoceniany z punktu widzenia celów wychowania, zwłaszcza wychowania szkolnego.

Czytaj dalej
Podstawy teoretyczne testów osiągnięć
17 marzec 2006
Ocena: 2

Ostatnio często sprawdzamy wiedzę uczniów za pomocą testów. Aby prawidłowo ułozyć go należy na początek zapoznać się z teorią testów, którą przedstawiłem w niniejszej publikacji.

Czytaj dalej
Funkcja oceny opisowej
21 maj 2005
Ocena: brak

Ocenianie jest powszechną praktyką życia. Ustawicznie zbieramy informacje o ludziach, wytworach, miejscach, możliwościach, zachowaniach. Ocenianie polega na oszacowaniu wartości rozmaitych stanów lub zdarzeń . Aby oszacowanie mogło nastąpić, trzeba zgromadzić szereg informacji o wartościach ocenianego zjawiska, koniecznych do podjęcia decyzji orzekającej: czy coś jest dobre czy złe?

Czytaj dalej