PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W PRZEDSZKOLU
28 marzec 2017
Ocena: brak

Chciałabym podzielić się z wszystkimi zainteresowanymi moim planem rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu.

Czytaj dalej
Hospitacja diagnozująca
27 maj 2009
Ocena: 1

Przedstawiam standardy i wskaźniki do hospitacji diagnozującej.

Czytaj dalej
Karta obserwacji dziecka 5-letniego
13 luty 2008
Ocena: brak

Witam. Istnieje wiele kart i arkuszy obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym. Mimo to każda nauczycielka stara się dostosować je do własnych potrzeb. Wspólnie z koleżanką opracowałyśmy kartę obserwacji, która nam najbardziej odpowiada. Być może jest zbyt obszerna, ale zawsze można ją zmodyfikować. Mamy nadzieję, że przyda się ona także naszym koleżankom "po fachu"

Czytaj dalej
Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I - III
20 marzec 2007
Ocena: brak

Przedmiotem oceny są trzy płaszczyzny rozwoju ucznia: Rozwój fizyczny, rozwój społeczno – emocjonalny i rozwój intelektualny. Ocena rozwoju ucznia odbywa się na podstawie „standardów wymagań” ucznia określonych dla każdego etapu edukacji wczesnoszkolnej, która posiada nauczyciel w poszczególnych klasach. Podstawą do opracowania „standardów osiągnięć ucznia” są treści zawarte w Podstawie Programowej i programie edukacji, którym jest „Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III z EKOLDUDKIEM W SZKOLE”.

Czytaj dalej
Arkusz obserwacji dziecka 5-6 letniego
08 listopad 2006
Ocena: brak

Skonstruowany przeze mnie arkusz obserwacji zawiera podstawowe umiejętności dziecka w zakresie poszczególnych funkcji charakterystycznych dla określonej grupy wiekowej. Podsumowanie obserwacji pomoże nam ocenić jakie sprawności są opanowane przez dziecko, a które wymagają szczególnego zainteresowania nauczycieli i rodziców, w celu wyrównania ewentualnych braków. Mam nadzieję, że arkusz ten wzbudzi zainteresowanie innych nauczycieli pracujących w przedszkolu. 

Czytaj dalej