Ocenianie na WF
22 luty 2006
Ocena: brak

Przedmiotowy System Oceniania to ważny dokument szkolny,jakże pomocny w sprawiedliwej i obiektywnej ocenie.Podaję przykłądową, sprawdzoną w gimnazjum propozycję jak może on wyglądać

Czytaj dalej
Mój sposób oceny osiągnięć uczniów.
10 wrzesień 2005
Ocena: brak

Materiał opracowany i przygotowany przez Mariolę Maciejewską nauczyciela fizyki w ZSEiA w Bydgoszczy


Problem oceny ucznia jest bardzo istotny dla właściwego funkcjonowania procesu dydaktycznego. Praktycznie nie został on rozwiązany. Trudno znaleźć w literaturze w pełni zadowalającą metodę, która określa w sposób jednoznaczny jak oceniać.

Czytaj dalej
Szkolny program wychowawczy
05 wrzesień 2005
Ocena: brak

Program realizowany jest w oparciu o podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. nr14 z dn.. 23.02. 99r., poz.129) oraz Konstytucję RP, Deklarację Praw Człowieka, Deklarację Praw Dziecka, Konkordat, Ustawę o systemie Oświaty i Ustawę – Karta Nauczyciela. Założeniem programu jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia.

Czytaj dalej
Regulamin oceny pracy nauczyciela
05 wrzesień 2005
Ocena: brak

Przedstawiam propozycję regulaminu oceniania pracy nauczciela

Czytaj dalej
PSO fizyka i astronomia w klasach I-III gimnazjum
26 sierpień 2005
Ocena: brak

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki i astronomii.

Czytaj dalej