Plan pracy wychowawczej dla klasy III
09 maj 2010
Ocena: brak

Prezentowany plan pracy wychowawczej dla klasy III kładzie nacisk na kształtowanie nawyków społecznego współżycia w grupie, na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, na bezpieczeństwo, profilaktykę oraz rozwijanie zainteresowań.

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawczej dla klasy I
09 maj 2010
Ocena: brak

Praca wychowawcza jest jednym z głównych zadań szkoły. Opracowany plan pracy wychowawczej przedstawia główne zadania wychowawcy klasowego w klasie I. Główny nacisk położony został na integracje zespołu klasowego i rozwijanie współpracy z rodzicami.

Czytaj dalej
Program edukacyjno - profilaktyczny «Żyj z uśmiechem»
09 maj 2010
Ocena: brak

SP nr 21 znajduje się na terenie zagrożonym patologią, uczęszcza do niej wiele dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci te są świadkami awantur domowych, pijaństwa rodziców i aktów przemocy. Nie są to warunki sprzyjające rozwojowi dobrych postaw, zainteresowań ani chęci nauki. Konsekwencją tego jest niska samoocena, i albo wycofanie, albo chęć zwrócenia na siebie uwagi przez nieposłuszeństwo, agresję i akty wandalizmu. Są to osoby mające olbrzymie trudności z rozpoznawaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji a także z postrzeganiem siebie w rodzinie i grupie. Takie dzieci niejednokrotnie nie odkrywają i nie rozwijają zainteresowań, często nudzą się. Są to warunki sprzyjające destrukcji i nałogom. Dlatego uważam, że zadaniem dorosłych jest tworzenie odpowiednich grup odniesienia oraz wspieranie ich uczestników w rozwoju osobistym i społecznym.

Czytaj dalej
Projekt edukacyjny «Moja ziemia - mój dom»
27 kwiecień 2010
Ocena: brak

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej w szkole podstawowej.

Czytaj dalej
Projekt współpracy międzyszkolnej «Sioło»
27 kwiecień 2010
Ocena: brak

Projekt Współpracy Międzyszkolnej «Sioło» jest kierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenów wiejskich. Głównym założeniem projektu jest nauczenie uczniów w sposób praktyczny pisania tradycyjnej korespondencji listowej.

Czytaj dalej

Scenariusz zajęć europejskich
10.21.17, 13:20
Przeczytaj
Plan profilaktyki
05.31.16, 14:18
Przeczytaj