Program pracy grupy socjoterapeutycznej
13 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program pracy grupy socjoterapeutycznej jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zawarte są w nim treści stwarzające okazję do poruszania tematów nurtujących młodzież, często trudnych i wstydliwych. Realizacja programu pomoże młodym ludziom uporać się ze swoimi problemami, będzie również szeroko pojętą profilaktyką.

Czytaj dalej
Program W zgodzie z sobą i ze środowiskiem realizowany w świetlicy szkolnej
07 marzec 2006
Ocena: brak

W 2001 roku po raz pierwszy przeprowadziłam wśród wychowanków świetlicy naszej szkoły oraz wśród ich rodziców ankietę n/t spędzania czasu wolnego. Analiza ankiet oraz własne obserwacje , rozmowy z rodzicami wychowanków, przekonały mnie o tym ,że nie wszystkie dzieci z naszej szkoły mają możliwośc rozwoju własnych zainteresowań. Wiele spośród nich nie zna lub nie praktykuje innych sposobów spędzania wolnego czasu jak „telewizor , gry komputerowe i podwórko”. Dlatego korzystając z własnych umiejętności, szkoleń oraz analizy dostępnej literatury opracowałyśmy w świetlicy program polegający na zapoznawaniu wychowanków z różnorodnymi sposobami spędzania wolnego czasu .

Czytaj dalej
Projekt świetlicy środowiskowej
30 lipiec 2004
Ocena: brak

Za element misji Centrum uważam podejmowanie działań, aby szkoła i podmioty z nią związane takie jak projektowana świetlica w większym stopniu niż dotychczas przygotowywały dzieci i młodzież nie tylko do następnego etapu edukacji, ale przede wszystkim do lepszego, mądrego, odpowiedzialnego za siebie, innych oraz środowisko życia.

Czytaj dalej