Program pracy z uczniem zdolym
20 maj 2010
Ocena: brak

Program służy do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, wspierania ich działań w poszerzaniu wiadomości i umiejętności, przygotowywania do udziału
w konkursach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.
Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i można go dostosować do potrzeb i indywidualnych zainteresowań uczniów.

Czytaj dalej
Walentynki w Wielkiej Brytanii i w Niemczech - projekt językowy
09 maj 2010
Ocena: brak

Przedstawiam opis projektu językowego Walentynki w szkole, który cieszy się ogromną popularnością. Istotną cechą tego projektu jest fakt, iż zarówno uczeń zdolny jak z trudnościami w nauce, może w nim aktywnie uczestniczyć.

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawcy
13 kwiecień 2010
Ocena: brak

Plan oddziaływań profilaktyczno — wychowawczych dla klasy I gimnazjum.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z przebiegu rozgrywek w grze plenerowej "Przedsiębiorczy Krasnal"
24 wrzesień 2009
Ocena: brak

W maju 2009 r. szkoła, w której pracuję, wzięła udział w rozgrywkach gry plenerowej «Przedsiębiorczy Krasnal». Grę przeprowadziłam z klasami trzecimi. Gra jest świetnym pomysłem na zabawę, ruch a przede wszystkim zdobycie wiedzy dotyczącej kolejnych etapów założenia firmy.

Czytaj dalej
Plan pracy wychowawcy gimnazjum
13 lipiec 2009
Ocena: brak

Plan pracy wychowawcy gimnazjum obejmuje niezbędne aspekty pracy wychowawczej wraz z celami i zadaniami. Prezentuję również propozycje tematów godzin z wychowawcą na trzy lata gimnazjum.

Czytaj dalej